Genetik algoritma kullanılarak renk ve doku özelliklerine dayalı içerik tabanlı görüntü erişim sistemi tasarımı ve uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: MEHMET AYAN

Danışman: OSMAN AYHAN ERDEM

Özet:

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve kamera, telefon, tarayıcı gibi sayısal görüntü sağlayan araçların artmasıyla sayısal görüntülerin hacmi hızlıca artmıştır. Bu görüntülere gerektiğinde erişim sağlama fikri görüntü erişim sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Büyük görüntü veritabanlarından istenen görüntülere erişim önemli bir problemdir. Bu probleme çözüm için içerik tabanlı görüntü erişim (İTGE) sistemleri geliştirilmiştir. İTGE sistemleri görüntünün görsel özelliklerini çıkarır ve elde edilen bu özellikleri görüntü erişiminde kullanır. Görüntüler zengin içeriğe sahip olduklarından dolayı tek özelliğe dayalı İTGE sistemleri düşük performans gösterir. Bu yüzden çalışmada görüntülerin renk ve doku özeliklerini çıkaran beş farklı yöntem birleştirilerek yeni bir İTGE sistemi geliştirilmiştir. Renk özellik çıkarımı için renk momenti, renk histogramı ve renk uyum vektörü kullanılmıştır. Doku özellik çıkarımı için gri seviye eş oluşum matrisi ve dalgacık dönüşümü doku analizi kullanılmıştır. Eşit ağırlıkta birleştirilen özelliklerin iyi sonuç vermediği görülmüştür. Bu yüzden genetik algoritma ile özellikler optimize edilerek sistemin performansı arttırılmıştır. Sonunda tüm yöntemler WANG veritabanı üzerinde ayrı ayrı test edilmiş ve mevcut İTGE sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Renk ve doku özelliklerine dayalı önerilen İTGE sisteminin sadece renk veya doku özelliklerini kullanan sistemlere göre ve yapılmış mevcut İTGE sistemlerine göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Bu durum önerilen İTGE sisteminin daha etkin ve başarılı olduğunu göstermiştir.