Yapılarda Kullanılan Cephe İskelelerinin Statik Açıdan Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mustafa Yaşar

Danışman: Salih Yazıcıoğlu

Özet:

Yapılarda, dış cephelerde yalıtım, boyama, sıva işleri, kaplama vb. işlerde dış cephe iskelesi kullanılmaktadır. Dış cephe iskeleleri, yapı işlerinde çalışan işçiler, yapı malzemeleri ve ekipmanlarının ağırlıklarını karşılamak ve dış cephelerde yapılan işlerin daha pratik ve kolay bir şekilde yapılması için kurulan ve geçici elemanlardan oluşan bir sistemdir. Türkiye'de daha çok dış cephe iskelesi için ön yapımlı bileşenlerden oluşan sistemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapılarda kullanılan cephe iskelelerinin statik açıdan değerlendirilmesi araştırılmıştır. Çalışmada ahşap ve ön yapımlı elemanlardan oluşan iskele sistemleri ve bu iskele sistemlerinin hangi amaçla kullanılacağını belirten iskele sınıflandırması anlatılmış, ön yapımlı bileşenlerin çevresel faktörlere, hareketli ve sabit tüm yüklemelere karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmesi, iskele elemanlarının standartlara uygunluğunun kontrolü için hangi deneylerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ön yapımlı bileşenlerin, TS EN 12810-1 standardına göre sağlaması gereken asgari şartların ne olduğu deneysel çalışmalar ile anlatılarak iskele sisteminin şantiyelerde kurulmadan önce statik analizlerinin nasıl yapılması gerektiği örnek bir iskele sistemi üzerinde gösterilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise yönetmeliklere, standartlara uygun olmadan üretilen iskelelerin kullanımının iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemi ve örnek iskele analizi sonucunda yük tiplerinin iskele sistemine olan etkileri değerlendirilmiştir