Bazı sülfonil hidrazonların elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve kare dalga anodik sıyırma voltametrisi ile kalayla kurşunun birlikte tayininde kullanılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: MUSA GÜNGÖR

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN