Multiple skleroz ve nöromyelitis optika spektrum bozuklukları hastalarında nörodejenerasyon, aksonal hasar, astrosit aktivasyonu ve inflamasyonla ilgili belirteçlerin vücut sıvılarında incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: BURAK ARSLAN

Danışman: AYLİN SEPİCİ DİNÇEL