Yüksek doz fruktoz ile beslenen hayvanların karaciğer dokusunda insülin sinyal yolağı gen ekspresyonlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: AYLİN KILIÇ

Danışman: FATMA AKAR