Parasetamol zehirlenmesi ile tam kan sayımı'ndaki parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: NURULLAH TARHAN

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN