Mesleki olarak cıvaya maruz kalan dişhekimlerinde idrar cıva düzeylerinin soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometrisi ile araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HOUMAN RAHRAVİ

Danışman: Bensu Karahalil