Trafik eğitiminde üç boyutlu anaglif bir animasyon filminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: YUSUF ÖZTÜRK

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

Bu araştırma, İlköğretim Birinci Kademe 4. Sınıf Trafik Güvenliği dersine yönelik geliştirilen üç boyutlu anaglif animasyon filminin hazırlanma aşamalarını, bir eğitim materyali olarak uygulanma aşamalarını ve istatistiksel olarak değerlendirilen öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini içeren anket sonuçlarını kapsamaktadır. İlköğretim Trafik Güvenliği öğretim programının genel amacı, trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin algı seviyelerini yükseltmek, öğrenim için önemlidir. Bu çalışmada hazırlanan üç boyutlu anaglif animasyon filminin yapım aşamaları metodolojik biçimde anlatılmaktadır. Uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalışmanın, ders içeriğine uygunluğu, trafik eğitimine katkıları ve öğrenci algısına etkisi, öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri şeklinde değerlendirilmiştir. Ses, animasyon, görsel efekt, üç boyutluluk gibi özellikleri barındıran ve anaglif gözlükler yardımıyla izlenebilen animasyon filmi, öğrencilere benzersiz bir deneyim yaşatmakla beraber öğrenmeyi çabuk ve kalıcı hale getiren yardımcı bir eğitim materyali konumundadır.