1.5415 (16Mo3) sac malzemenin geri-ileri esneme miktarı ve deformasyon ilişkisinin deneysel ve matematiksel olarak incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MUSTAFA ÖZDEMİR

Eş Danışman: HAKAN DİLİPAK, BÜLENT BOSTAN