7-9 yaş arası özel eğitim gören öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrencilerin çizgisel gelişimlerindeki farklılığın tespit edilmesi üzerine bir çalışma


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Student: HİLAL BETÜL KİLİ

Consultant: GÜLER AKALAN

Abstract:

Bu araştırmada 7- 9 yaş arası özel eğitim gören öğrenciler ile normal eğitim gören öğrencilerin çizgisel gelişim basamaklarındaki farklılıkları üzerine bir çalışma olacaktır. Araştırma, 2008 / 2009 Eğitim- Öğretim yılı 2. dönemde Kocaeli ilinin Gebze ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Okuluzndan 7 9 yaş arası 10 öğrenci ve Dilovası ilçesindeki Mehmet Zeki OBDAN İ.Ö.O. okuyan 7 9 yaş arası 10 ile yapılmıştır. Araştırmanın verilerini öğrencilerin Aile ile Okul ve Öğretmen konulu resim uygulama çalışmaları ve öğretmen görüşleri oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup Gözlem Yöntemine dayanmaktadır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, öğrencilere Aile ile Okul ve Öğretmen konuları verilerek bu konularda resim yapmaları istenmiştir. Bunun için çocuklara kendi sınıflarında ve iki ders saati süresi içinde ( 40+40) çalışmaları yaptırılmıştır. Çalışma esnasında özellikle Özel Eğitim öğrencileriyle iletim kurmak için sınıf öğretmenlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca çalışmada sınıf öğretmenlerinin de görüşü alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Deney grubunun yapmış olduğu resimler üç uzman tarafından oluşturulan ve onaylanan değerlendirme kriteri doğrultusunda yine bu üç uzman tarafından oluşturulan ölçeğe göre puanlanmıştır. Değerlendirme kriteri Şema Yönünden, Renk Yönünden ve Kompozisyon Yönünden olmak üzere üç bölümden ve toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Bu sonuçlar 4. bir uzman ve araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir.