Kültür varlıklarının rölöve alımında mobil uygulamaların kullanılabilirliğinin tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ELİF GÖKÇE

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair uygulamaların bilimsel bağlamda yapılmaya başlandığı 19.yy'dan itibaren yapıların mevcut halinin tespitini içeren rölöve, koruma uygulamalarına altlık oluşturması açısından en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Geçmişte metre, jalon gibi basit aletler yardımı ile alınan rölöve, günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte farklı optik ve bilgisayar sistemli alet ve yazılımlar aracılığı ile oluşturulabilmektedir. Özellikle güvenliğin sağlanamadığı, yapının bir kısmına ulaşılamadığı veya çeşitli sebeplerle ölçü alımının mümkün olmadığı durumlarda, bu sistem ve yöntemlerin ortak kullanımı gerekmekte ve doğru rölöve alımı sağlanabilmektedir. Bu tez kapsamında bütünleşik birleşik rölöve alım yönteminde cep telefonu uygulamalarının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen İzmir Yalı camisinin güneybatı cephesinin gerçek ölçüleri tespit edilmiş, bu cephe, seçilen cep telefonu uygulamaları ile tekrar ölçülmüştür. Elde edilen veriler, yükseklik, doğruluk ve genişlik ölçüleri bağlamında farklı uzaklık, telefon tutuş şekli gibi kriterlere bağlı kalınarak tespit edilmiş, ICOMOS ve Letellier kabullerine göre birbiri ve gerçek ölçüler ile kıyaslanmıştır. Cep telefonları ile yapılan ölçüm ayrıca ergonomi, maliyet ve zaman kazanımı yönünde de incelenmiş, bu yöntemin sağladığı avantajlar ve sebep olduğu dezavantajlar bağlamında incelenerek sunulmuştur.