İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile etkili okul arasındaki ilişki


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: AYŞE EREN

Danışman: MEHMET KORKMAZ