ELİPTİK DİŞLİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI VE ÜRETİMİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mehmet YAZAR

Danışman: AHMET ÖZDEMİR

Özet:

Bu çalışmada, dairesel olmayan dişli çarkların önemli bir üyesi olan eliptik dişli çarkların matematiksel denklemleri çıkartılmıştır. Çıkartılan bu denklemler kullanılarak AutoLISP programlama dili yardımıyla istenilen diş sayısı ve modülde eliptik dişlilerin imalat resimlerinin AutoCAD ortamında çizimini gerçekleştiren bir paket program geliştirilmiştir. Program aracılığıyla klasik imal usulleriyle üretilmesi oldukça zor olan ve özel tekniklerle donatılmış üretim tezgâhları isteyen dairesel olmayan dişli çarklardan eliptik dişli çarkların CAD ortamında tasarımı yapılarak; CNC tel erozyon tezgâhında yer alan döndürme, kopyalama, ölçeklendirme ve makro programlama gibi APT fonksiyonları kullanılarak eliptik dişlilerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen dişlilerin bölüm dairesi salgısını kontrol ve test etmek amacıyla test cihazlarının ve dairesel olmayan eliptik dişlilerin bağlanacağı bir aparat geliştirilmiştir. Üretilen dişlilerin gürültüsü, titreşimleri, mekanizmalarda tahrik değişimine etkisi ve üretimi gerçekleştirilen pompanın debi ve basınç incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen dişli çarkların diş dibi gerilme analizleri elde edilmiştir. Dinamik analizleri gerçekleştirilen 2 modül eliptik dişli çarklardan elde edilen sonuçlar, düz dişli çark sonuçları ile kıyaslanmıştır.