Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Derya Uluğ

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Talaşlı imalatı etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi kesici takımlardır. Kesici takım ömrü imalat maliyeti, iş parçası yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, AISI 1050 malzemesinin tornalanması esnasında, SNMG formundaki kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımların ömürleri araştırılmıştır. TSE 10329 (ISO 3685) referans alınarak yapılan deneylerle Taylor takım ömrü modelindeki n üstel değeri belirlenmiştir. Deneyler, beş farklı kesme hızı (280, 315, 350, 390 ve 450 m/dak), 0,25 mm/dev sabit ilerleme hızı ve 2,5 mm sabit kesme derinliğinde kuru kesme şartlarında CNC torna tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, Taylor takım ömrü modelindeki n üstel değeri, C sabiti, yan kenar aşınması, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri araştırılmıştır. Taylor takım ömrü modeline göre n üstel değerinin hesaplanması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama grafik yöntemi ile Kesme hızı Takım ömrü (Log V - Log T) grafiği çizilerek matematiksel hesaplamalar yapılmıştır. İkinci aşama ise regresyon hesaplama yöntemidir. Sonuç olarak, kaplamalı ve kaplamasız takımlar için n üstel ve C sabiti belirlenmiştir. Gerek grafik ve gerekse regresyon yöntemleriyle n ve C değerleri aynı bulunmuştur. Bunun yanı sıra kesme hızının takım ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.