Eskişehir ilindeki huzurevlerinin ve yakın çevrelerinin ulaşılabilirlikle ilgili türk standartları bağlamında incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ŞERMİN DEMİRTAŞ

Danışman: CAN GÜNGÖR

Özet:

Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde yaşlı ve engelli oranı giderek artmaktadır. Yaşlanma sürecinde bireylerde, fizyolojik, zihinsel ve psikolojik işlevlerde gerilemeler meydana gelmekte, çevresel etkenlere uyum sağlama yetenekleri azalmaktadır. Toplumumuzda daha önceki geleneksel aile yapısı, yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Dolayısıyla, tek başına yaşayan yaşlılar için huzurevleri, barınma ve yaşamsal ihtiyaçların sağlandığı bir seçenek olmuştur. Bireylerin hak ve özgürlüklerini, günlük faaliyetlerini kolayca yerine getirmeleri açısından, ulaşılabilirlik ilkelerinin uygulandığı çevre ve mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlı ve engellilere hizmet veren kurum ve kuruluşların başında gelen huzurevleri, barınma imkânı sunması ve öncelikli olarak ulaşılabilirliğinin sağlanması gereken mekanlar arasında olması nedeniyle araştırma konusu olarak seçilmiştir. Yaşlı nüfus oranının, Türkiye geneli yaşlı nüfus oranına göre fazla olan, Ulaşılabilirlik ilkelerine önem veren şehirlerden biri olan Eskişehir'de, T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olan üç huzurevi seçilmiş, bu huzurevleri ulaşılabilirlik standartları açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda var olan durum saptanmış, ulaşabilirlik değerleri belirlenmiş, eksiklikler tespit edilmiş ve bu huzurevlerinde yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam standartlarını arttıracak çözüm önerileri sunulmuştur.