Farklı kültürlerde boş zaman davranışları: Ermeniler örneklemi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: AYTEKİN HAMDİ BAŞKAN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Değişen dünya düzeninde boş zamanlar, özellikle kapitalist normlarda uygun şekilde organize olmakta ve yeni anlam ve kullanım değerleri içermektedir. Boş zamana ilişkin kuramsal yaklaşımlar, boş vaktin taşıdığı ideolojik, politik ve toplumsal değişimleri öne çıkarmaktadır. Boş vakit üzerinde egemen ve değişken aygıtların rolünü ve özellikle de ticari sömürüye yatkın doğasını eleştiri konusu etmektedirler. Bu çalışma kapsamında; modern toplumlarda ve öncesinde öne çıkan yaklaşımlardan bahsedilecek ve boş zamana ilişkin yaklaşımları üzerinde durularak, boş vaktin modern dönemle birlikte kültürel yapılarda edindiği yeni görünümlere açıklık getirilerek etnik köken unsuruna değinilerek Ermeni Kültürü incelenmiştir. Hatay ın Samandağ ı ilçesi Vakıflı Köy de yaşayan Ermeni cematine mensup 32 kişi ile görüşmeler yapılmış, kendi kültürlerine ait boş zamanlarında gerçekleştirdikleri aktiviteler araştırılmıştır. Kırsal kesimde yaşayan Ermeni vatandaşların daha çok kilise merkezli aktivitelerde bulundukları avcılık, bazı şenlik, toplantı ve ev işleriyle uğraştıkları, Ermeni şarkıları ve danslarına ayrı bir yer verdikleri görülmüştür. Diğer etnik gruplar ve toplumuın genelinden kısmen daha soyut yaşayan bu toplumun geneliyle ortaklaşa TV izlemek, kahvehaneye gitmek gibi aktivitelerde bulundukları da gözlenmiştir.