Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tuğba Yıldız

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Bu çalışmada, korozyon direnci, süneklik ve yüksek çekme dayanımı nedeniyle imalat sanayinde yaygın olarak kullanılan AISI 304 ve AISI 316L paslanmaz çeliklerin işleme davranışları incelenmiştir. Deneyler, kaplamalı ve kaplamasız karbür frezeler kullanılarak kuru ve minimum miktar yağlama (MMY) şartları altında üç eksenli bir CNC dik işleme takım tezgahı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda, 45-60-75 m/dak üç farklı kesme hızı, 0,014- 0,03- 0,046 mm/dev ilerleme oranları ve 1,5 mm sabit kesme derinliği kullanılmıştır. Frezeleme parametrelerinin, kesme şartlarının, kaplamalı ve kaplamasız karbür parmak frezelerin yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve varyans analizi (ANOVA) kullanılarak deneysel ölçümler değerlendirilmiştir. Test sonuçları, kesici takım tipinin, AISI 304 kuru frezeleme şartlarında yüzey pürüzlülüğü ve bileşke kesme kuvveti üzerinde en etkili faktör olduğunu, ilerleme oranının ise AISI 316L numunenin frezelemesinde en önemli kesme parametresi olduğunu göstermiştir. Kaplamasız karbür takımların, AISI 304'ün işlenmesi sırasındaki kaplamalı karbür takımlara kıyasla daha yüksek ilerleme hızlarında ve kesme hızlarında kabul edilebilir bir kesme performansı göstermediği görülmüştür. Test ölçümleri, minimum miktarda yağlama (MMY) koşulu altında yapılan deneylerde iş parçası yüzey kalitesinin dikkate değer bir biçimde iyileştiğini ve her iki test numunesinin frezelemesinde bileşke kesme kuvvetinin azaldığını göstermiştir