Olay yeri rekonstrüksiyonunda kullanılan mekansal analiz yöntemlerinin irdelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ESEN SEYMEN

Danışman: FİGEN BEYHAN