Kurumsal siber güvenliğe yönelik tehditler ve mücadele yöntemleri: Eylem planı örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HAKAN YAŞAR

Danışman: HÜSEYİN ÇAKIR

Özet:

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde çeşitli uygulamaların artarak kişilerin günlük yaşantılarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte gerek kamu gerekse de özel sektörde birçok kurum hizmet sunumlarını siber ortamda gerçekleştirmek