Rotavirusun 0-5 yaş arası çocuklarda polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile serotiplendirilmesi ve poliakrilamid jel elektroforezi ile elektroferotiplendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: MELDA MERAL

Danışman: GÜLENDAM BOZDAYI