Sporun küreselliği perspektifinde yabancı sporcuların hukuki statü sorunları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: UĞUR ÖZER

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK