TRT Türk Halk Müziği repertuvarına kayıtlı Giresun türkülerinin güzel sanatlar liseleri programında yer alan THM teori ve uygulaması derslerinde kullanılabilirliği üzerine bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: BATUHAN TÜFEKÇİ

Danışman: MURAT KARABULUT