CAD-CAM yöntemiyle posterior bölgede hazırlanan tam porselen köprülerde arayüz bölgesi tasarımlarının kırılma direncine etkisinin sonlu elemanlar stres analizi yöntemiyle incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ESRA ÇİĞDEM ERSOY

Danışman: ÖMER SUAT YALUĞ

Özet:

Bu çalışmada; mandibular posterior bölgede hazırlanan tam porselen Procera AllCeram köprülerde arayüz bağlantısı tasarımlarının kırılma direncine etkisi incelendi. Sonlu elemanlar stres analizi için, 2 farklı okluzo- gingival arayüz bağlantısı yüksekliğine ve 2 farklı gingival embrasur yarıçapına sahip olacak şekilde 242829–287581 arasında tetrahedron elemandan oluşan 4 farklı köprü modeli, 3 boyutlu tarayıcı ile taranması yapılmış dişlerden ve kadavra mandibulasından yararlanılarak hazırlandı. 2 farklı yükleme tipinde, 3 farklı eksende yükleme yapıldı. 1. yükleme tipinde, tüberkül-marjinal sırt ilişkisine göre vertikal eksende 470N, oblik eksende 940N ve horizontal eksende 135N kuvvet uygulandı. 2. yükleme tipinde çiğneme kuvvetini taklit edecek şekilde fonksiyonel tüberkül tepelerine vertikal eksende 188N, oblik eksende 376N ve horizontal eksende 54N kuvvet uygulandı. 4 farklı köprü modelinde oluşan von mises stress ve maksimum principle stress bulguları değerlendirildi. Analizler incelendiğinde tüberkül-marjinal sırt ilişkisinde ve maksimum çiğneme kuvveti uygulandığında vertikal, oblik ve horizontal yönlerde uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan stres birikimlerinin farklı bölgelerde ortaya çıktığı görüldü. Buna ilave olarak, hem arayüz bağlantısının yüksekliğinin hem de gingival embrasur yarıçapının artışıyla ortaya çıkan düzgün geometrinin stres konsantrasyonunu azalttığı yani kırılma direncini arttırdığı sonucuna varıldı.