Hemşirelerin mesleki özerkliğe yönelik tutum ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: NAİLE ATASOY

Consultant: ZEHRA GÖÇMEN BAYKARA