Lamine ahşap yapı elemanlarının mekanik özelliklerine destek katmanı ve lamel kalınlığı etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: MURAT UZEL

Eş Danışman: CEVDET SÖĞÜTLÜ, ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Bu çalışmada, sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan elde edilen 18 mm kalınlığa sahip lamellerden 5 adet ve 30 mm kalınlığa sahip lamellerden 3 adet kullanılarak en kesiti 90 x 90 mm olan lamine ahşap yapı elemanları üretilmiştir. Laminasyonda tutkal çeşidi olarak epoksi ve poliüretan tutkalları kullanılmıştır. Ayrıca mekanik özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla lameller arasına destek malzemesi olarak alüminyum tel örgü, fiberglas tel örgü ve rabitz teli yerleştirilmiştir. Sarıçam masif ahşap yapı elemanları, destek malzemesi kullanılmadan üretilen lamine ahşap yapı elemanları ile destek malzemesi kullanılarak üretilen numunelerin hava kurusu yoğunlukları, tutkal hattına dik eğilme mukavemeti, tutkal hattına dik eğilmede global esneklik modülü, tutkal hattına dik eğilmede lokal esneklik modülü, tutkal hattına paralel eğilme mukavemeti, tutkal hattına paralel eğilmede global esneklik modülü, tutkal hattına paralel eğilmede lokal esneklik modülü, liflere paralel yöndeki basınç mukavemeti ve yapışma mukavemeti değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca en uygun elemanın seçimi için mekanik özelliklerinin yanında karar verme kriteri olarak üretim maliyetleri de hesaplanmıştır. Laminasyon yöntemiyle üretilen ahşap yapı elemanlarının mekanik özelliklerinin masif ahşap yapı elemanlarına göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında laminasyon işlemi sürecinde katmanlar arasında takviye malzemesi kullanımı mekanik özellikler bakımından daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Lamine ahşap yapı elemanlarının 5 katman olarak üretilmesi hem tutkal hattına dik hem de tutkal hattına paralel eğilme mukavemetlerini arttırmaktadır. Lamine elemanların tutkal hattına paralel kullanılması, tutkal hattına dik yönde kullanılanlara göre eğilme mukavemeti bakımından daha iyi sonuç vermektedir. En yüksek eğilme mukavemeti değeri tutkal hattına paralel yönde kullanılan poliüretan tutkalı ile 5 katmanlı olarak üretilen rabitz teli takviyeli elemanlarda tespit edilmiştir. Bununla beraber epoksi tutkalı ile 3 katmanlı olarak üretilen fiberglas tel örgü takviyeli lamine ahşap yapı elemanları ise basınç mukavemeti bakımından en iyi sonucu vermiştir. Ayrıca poliüretan tutkalı ile fiberglas tel örgü kullanımının yapışma mukavemetini arttırdığı tespit edilmiştir.