Her öz altgrubu lokal sonlu grubun nilpotent genişlemesi olan gruplar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: SEVİLAY AKYOL

Danışman: AYNUR ARIKAN