Levosimendanın insan internal meme arteri üzerindeki vazodilatör etki mekanizmasının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: YASEMİN MANAVBAŞI

Danışman: FATMA AKAR