İlköğretim okulu yöneticilerinde tükenmişlik (Düzce ili örneği)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: EMİNE BABAOĞLAN

Danışman: MEHTAP ÇAKAN