Yapısal eşitlik modeli ve dürtüsel satın alma davranışı üzerine bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SAMET KURT

Danışman: FİLİZ KARDİYEN