Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde basınç desteği (bipap-s) ile volüm hedefli basınç desteği (S-avaps) modlarının karşılaştırılması ve hasta pozisyonunun karbondioksit yanıtı üzerine etkisinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: MURAT TÜRK

Danışman: GÜL GÜRSEL