TERMOKROMİK ÖZELLİK GÖSTEREN POLİVİNİL ALKOL BAZLI JEL VE FİLMLERİN UV VE EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BİLGE YILMAZ

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI

Özet:

Termokromik maddeler; oda termometrelerinde, buzdolaplarında,akvaryumlarda, tekstil uygulamalarında, medikal alanlarda, takı sektöründe, mikrodalga sistemlerde, boya ve mürekkep yapımında, fiber optik sensör üretiminde ve daha birçok uygulamada geniş kullanım alanı bulduğundan dolayı önem kazanmıştır. Bu çalışmada katkılı polivinil alkol filmlerinin dielektrik özellikleri ve jellerinin termokromik özellikleri incelenmiştir. Polivinil alkole katkı maddesi olarak kobalt (II) klorür ve ortofosforik asit eklenmiştir. Polivinil alkolün molekül ağırlığı kobalt klorür ve ortofosforik konsantrasyonları ayrı ayrı sistemlerde değiştirilerek elde edilen filimler impedans spektroskopisi ile ölçülerek dielektrik özellikleri karşılaştırılmıştır. Polivinil alkol baz alınarak elde edilen bazik ve nötr jellerin sıcaklıkla pH larının değişmesi sonucunda meydana gelen absorbans değişimleri Lamda 900 model UV-VIS-NIR spektrofotometresi ile ölçülerek termokromik özellikleri belirlenmiştir.