Education Information

Education Information

 • 2000 - 2003 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

 • 1989 - 1993 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Altı boyutlu ising modelinin ”Creutz cellular automaton”ında incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 1993 Postgraduate

  11 Z 94 Elementler Bölgesinde Kbeta/Kalfa Oranlarının Deneysel ve Teorik Değerleri Üzerine Bir Çalışma

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English