Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2014 - 2019
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Lisans
2007 - 2011
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, The use of CALL to foster learner autonomy in EFL: A quasi-experimental study, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi, 2019

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi
2011 - Devam Ediyor
Gazi Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Yüksekokulu

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

  1. EFL INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS ON THE EFFECTS OF UNANNOUNCED QUIZZES ON EFL LEARNERS
    Kızmaz Z., Tabak E., Yılmaz M.
    INTERNATIONAL LANGUAGE TEACHER EDUCATION CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2019, ss.86

Akademik İdari Deneyim

2017 - 2021 Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi, Rektörlük, Gazi Üniversitesi

Metrikler

Araştırma Alanları

Eğitim