Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİK PLANLARININİNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.5, no.26, pp.1945-1953, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Examination of Movement Activity Plans Applied in Early Childhood Education in Terms of Various Variables

Turkish Journal of Primary Education, vol.2, no.1, pp.11-29, 2017 (Other Refereed National Journals)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAREKET ETKİNLİĞİ PARKURLARININ İNCELENMESİ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.10, pp.1366-1372, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Çocukluk Döneminde Hafif İşitme Engelli Çocuklarla Çalışan Eğitmenlerin İletişim Niteliklerinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, vol.6, no.1, pp.97-106, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.186-205, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Ve Sosyal Alan Lisans Birinci Sınıf Öğrencilerinin İletişim Ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.4, no.1, pp.50-64, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi

KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, vol.16, no.1, pp.137-143, 2014 (Other Refereed National Journals)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT ETKİNLİKLERİNE KARŞI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.24-47, 2014 (Other Refereed National Journals)

Pre service preschool teachers self competency evaluation of challenging play behaviors

Educational Research and Reviews, vol.8, no.24, pp.2313-2316, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK OYUN ALANLARININ BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.64-81, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi ve Önemi

Eğitimci, vol.20, no.1, 2013 (Other Refereed National Journals)

Anaokulu Kaynaştırma Sınıfında Yer Alan Özel Gereksinimli Bir Çocuğun Sosyal Oyun ve Sosyal İletişim Özellikleri

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.3, pp.99-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Kırıkkale Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.279-298, 2011 (Other Refereed National Journals)

Implementing circle time activities into Turkish national preschool program

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.1730-1733, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish preschool staff s opinions about hormones additives and genetically modified foods

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.1734-1743, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temel Motor Beceriler Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.323-328

Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.313-317

Çocuk Özgün Düşünme Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.334-338

Sosyal Kimlik Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.318-322

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.306-312

Türkçe erken çocukluk dil gelişimi ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Sadab 4nd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 October 2019

Okul öncesi eğitimde uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin çocukların görsel algı ve el becerileri gelişimini desteklemesinin incelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Sözel sunum, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 22 October 2018

Anaokuluna Devam eden Çocukların İlkokula Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi

International Ines Academic Researches Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.126

Okul Öncesi Eğitim Programı Hareket Etkinliklerinin Kazanım ve Göstergeler Açısından İncelenmesi

International Ines Academic Researches Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.125

Investigation of Gross Motor Skills of Children in Preschool

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

Development of the Expressional Language Skills of the Inclusive Students in the Preschool

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

ANALYZING ELEMENTARY SCHOOL READINESS OF SYRIAN REFUGEE CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

ANALYZING FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN EARLY CHILDHOOD REVERSE INCLUSIVE EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

ANALYZİNG GROSS MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPED CHILDREN IN INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

ANALYZING GROSS MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPEDCHILDREN IN INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

Analyzing Fathers Involvement Level in Their Childrens Education

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 4 - 06 November 2016

Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Karamanoğlu Mehmet Bey Kongresi, 1 - 03 October 2014

Kerkük Türkmen Çocuklarının Okul Öncesi Eğitimden Faydalanma Durumlarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1 - 03 October 2012

Görsel-motor koordinasyon değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Sadab 4nd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 October 2019

GDO

WCES, 12 - 16 January 2009

Implementing Project Approach Unit into a Structured Preschool Curriculum

International Conference on Primary Education, 1 - 03 October 2009

Implementing circle time activities into Turkish national preschool program

World Conference on Educational Sciences, 10 - 17 October 2008

Books & Book Chapters

Movement Activities in Early Childhood Education

in: Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.345-350, 2018

Using Performance - Based Assessment in Early Childhood Education

in: Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.225-230, 2017

Movement Activities in Early Childhood Educatio

in: Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.345-350, 2017

Basic Concepts in Child Welfare

in: Educational Research and Practice, Prof. Dr. Irina KOLEVA , Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.65-69, 2017

Hareket Eğitimine Giriş

in: Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Gökhan Duman, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.9-17, 2015

Okul Öncesi Eğitim Programında Hareket Etkinliği Formatı ve Etkinlik Örnekleri

in: Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Gökhan Duman, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.87-102, 2015

Sanat Etkinliği Planlama, Uygulama ve Değerlendirme

in: Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editor, Nobel, pp.204-223, 2014

Çocuk Merkezli Sanata Karşı Öğretmen Merkezli Projeler

in: Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editor, Nobel, pp.186-203, 2014

Expert Reports