Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİK PLANLARININİNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.5, sa.26, ss.1945-1953, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination of Movement Activity Plans Applied in Early Childhood Education in Terms of Various Variables

Turkish Journal of Primary Education, cilt.2, sa.1, ss.11-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAREKET ETKİNLİĞİ PARKURLARININ İNCELENMESİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, sa.10, ss.1366-1372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Hafif İşitme Engelli Çocuklarla Çalışan Eğitmenlerin İletişim Niteliklerinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, cilt.6, sa.1, ss.97-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.186-205, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ve Sosyal Alan Lisans Birinci Sınıf Öğrencilerinin İletişim Ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.4, sa.1, ss.50-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi

KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, cilt.16, sa.1, ss.137-143, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SANAT ETKİNLİKLERİNE KARŞI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.24-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service preschool teachers self competency evaluation of challenging play behaviors

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.24, ss.2313-2316, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK OYUN ALANLARININ BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.64-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemde Hareket Gelişimi ve Önemi

Eğitimci, cilt.20, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaokulu Kaynaştırma Sınıfında Yer Alan Özel Gereksinimli Bir Çocuğun Sosyal Oyun ve Sosyal İletişim Özellikleri

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.2, sa.3, ss.99-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Kırıkkale Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.279-298, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementing circle time activities into Turkish national preschool program

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1730-1733, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish preschool staff s opinions about hormones additives and genetically modified foods

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1734-1743, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Temel Motor Beceriler Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.323-328

Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.313-317

Çocuk Özgün Düşünme Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.334-338

Sosyal Kimlik Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.318-322

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

SADAB International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.306-312

Türkçe erken çocukluk dil gelişimi ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Sadab 4nd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 Ekim 2019

Anaokuluna Devam eden Çocukların İlkokula Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi

International Ines Academic Researches Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.126

Okul Öncesi Eğitim Programı Hareket Etkinliklerinin Kazanım ve Göstergeler Açısından İncelenmesi

International Ines Academic Researches Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.125

Investigation of Gross Motor Skills of Children in Preschool

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Development of the Expressional Language Skills of the Inclusive Students in the Preschool

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

ANALYZING ELEMENTARY SCHOOL READINESS OF SYRIAN REFUGEE CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

ANALYZING FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN EARLY CHILDHOOD REVERSE INCLUSIVE EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

ANALYZİNG GROSS MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPED CHILDREN IN INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

ANALYZING GROSS MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPEDCHILDREN IN INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IBAD 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Analyzing Fathers Involvement Level in Their Childrens Education

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 4 - 06 Kasım 2016

Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Karamanoğlu Mehmet Bey Kongresi, 1 - 03 Ekim 2014

Kerkük Türkmen Çocuklarının Okul Öncesi Eğitimden Faydalanma Durumlarının İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 1 - 03 Ekim 2012

Görsel-motor koordinasyon değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Sadab 4nd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, 19 - 21 Ekim 2019

GDO

WCES, 12 - 16 Ocak 2009

Implementing Project Approach Unit into a Structured Preschool Curriculum

International Conference on Primary Education, 1 - 03 Ekim 2009

Implementing circle time activities into Turkish national preschool program

World Conference on Educational Sciences, 10 - 17 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Movement Activities in Early Childhood Education

Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.345-350, 2018

Using Performance - Based Assessment in Early Childhood Education

Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.225-230, 2017

Movement Activities in Early Childhood Educatio

Educational Research and Practice, Irina KOLEVA, Gökhan DUMAN, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.345-350, 2017

Basic Concepts in Child Welfare

Educational Research and Practice, Prof. Dr. Irina KOLEVA , Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.65-69, 2017

Hareket Eğitimine Giriş

Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Gökhan Duman, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.9-17, 2015

Okul Öncesi Eğitim Programında Hareket Etkinliği Formatı ve Etkinlik Örnekleri

Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Gökhan Duman, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.87-102, 2015

Sanat Etkinliği Planlama, Uygulama ve Değerlendirme

Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editör, Nobel, ss.204-223, 2014

Çocuk Merkezli Sanata Karşı Öğretmen Merkezli Projeler

Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi, Prof. Dr. Neriman ARAL, Doç. Dr. Gökhan DUMAN, Editör, Nobel, ss.186-203, 2014

Bilirkişi Raporları