Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Oligometastatik Hastalıkta Tedavi Yönetimi

Türkiye Klinikleri, pp.76-84, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇEŞİTLİ OLGULARLA TEK MERKEZ VATS DENEYİMİMİZ

41. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Turkey, 26 - 29 October 2019

SURVIVAL ANALYSES OF NON-SMALL CELL CARCINOMA WITH CRANIAL METASTASES

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Turkey, 10 - 14 April 2019