Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Syrian refugee mothers’ knowledge levels of childhood wellness: A program evaluation

Avicenna Journal of Medicine, cilt.10, sa.3, ss.106-110, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Turkish Families Use the Internet Effectively in MattersRelated to Health while Raising Children?

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Ankara Health Sciences), cilt.9, sa.1, ss.81-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cezaevinde Annesi ile Birlikte Kalan Çocukların Gelişimlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.72, sa.1, ss.66-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Basamak Çocuk Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Göz Hastalıkları Danışımlarının Değerlendirilmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.114-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye’li bir çocukta vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemik konvülziyon

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.17-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Türkiye ÇocukHastalıkları Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.203-207, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İshal Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotiklerin Yeri

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.0, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bochdalek hernia with volvulus and invasive candida complication.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.157-158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda Katkı Maddeleri

Çocuk Beslenmesi, Başkan Sevfgi, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.107-114, 2020