Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Postpartum Depresyonun Kadın Ruh Sağlığına Etkisi ve Feminist Sosyal Hizmet Yaklaşımı

1. SOSYAL HİZMET LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.27-28