Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Industrial Design Education: A Research on Generation Theories and Change in Turkey

Design and Technology Education: an International Journal, vol.26, no.3, pp.136-158, 2021 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplum 5.0’a Doğru Yol Alırken Dünyada ve Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi

UTAK2020 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Turkey, 8 - 10 September 2020

A Research on Human Resource of Industrial Product Design Departments in Turkey

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, 19 - 21 October 2017

Duyusal Kullanıcı Deneyimi ve Anlam Üzerine Bir Çalışma: Çalar Saat

IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 22 - 25 August 2017, vol.2, pp.145-160

Uzun Kuyruk Teoreminin Tasarım Ve Tasarımcı Üzerine Etkisi

IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 22 - 25 August 2017, vol.2, pp.161-169

A Study on Civil Society Organization in Industrial Product Design

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.861-880

Geleneksel Türk Halı Kültürünün Günümüz Ürünlerine Yansıması

III. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.606-617

Ambalaj Tasarımının Tüketicinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisinin Kozmetik Ürün Ambalajı Üzerinden Değerlendirilmesi

III. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.631-652

Doğal Taş Kullanılan Endüstriyel Tasarım Ürünlerinde GeçmiştenGünümüze Yüzey İşleme Teknikleri

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.639-640

Kent Mobilyaları Tasarımında Doğal Taş ve Modern Taş İşlemeTeknolojileri

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.569-570