Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investıgatıng The Flexural Behavıor Of Lıghtweıght Concrete Beams Reınforced Wıth Basalt (BFRP) Bars

International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-7

Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams with Lightweight Concrete

ICOCEE-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3435

Flexural Behavior Modelling of Lightweight Reinforced Concrete Beams

ICOCEE-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3432

Analysing Flexural Behavior of GFRP Reinforced Concrete Beams with Finite Element Method

12 th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.1-7

Soil-structure interaction analysis of cable-stayed bridges for multiple-support excitations

8th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011, Leuven, Belçika, 4 - 06 Temmuz 2011, ss.547-554 identifier identifier

Soil-structure Interaction Analysis of Cable-stayed Bridges for Delayed Excitations

Ninth International Congres on Advances in Civil Enginnering, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, ss.1-10

Time Dependent Nonlinear Analysis of Segmentally Erected Cable-Stayed Bridges

Ninth International Congres on Advances in Civil Enginnering, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, ss.1-10

Zemin Sınırlarının Geçirgen Sınırlarla Modellendiği Kablolu Köprülerin Dinamik Analizi

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.440-450