Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesinde Sosyal Değerler Eğitimi Programının Öz Düzenleme, Sosyal Beceri ve Problem Davranışlar Üzerindeki Etkisi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.287-315, 2021 (Other Refereed National Journals)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.255-264, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

60-72 Aylık Göçmen Afgan Çocuklara Uygulanan Sosyal Uyum ve Beceri Programının Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

EĞİTSEL OYUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.287-302, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARI MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN ”MONTESSORİ EĞİTİMİ” ALGISI

The Journal of Academic Social Sciences, vol.92, no.92, pp.239-251, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACIYAKLAŞIM İLE İLGİLİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.4, no.2, pp.218-225, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönemdeki Göçmen Çocuklarda Benlik Algısı: Sosyal Uyum ve Beceri Eğitiminin Etkisi

2.Internatıonal Hazar Scıentıfıc Researches Conference. APRİL 10 - 12, 2021 BAKU, AZERBAIJAN KHAZAR UNİVERSİTY, Baku, Azerbaijan, 10 April 2021, vol.8, pp.291-309 Sustainable Development

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının akademisyen algısı.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Perceptions Of 36-72 Months Old Children About Robot Concept

6th International Early Childhood Education Congress, Rize, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.719-722

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, Rize, Turkey, 27 October 2018

Çocukları Montessori Eğitimi Alan Ebeveynlerin ”Montessori Eğitimi” Algısı

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan yolculuğu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, vol.1, pp.492-493

Books & Book Chapters

Digital Storytelling in Early Mathematics Education

in: STEM, Robotics, Mobile Apps in Early Childhood and Primary Education: Technology to Promote Teaching and Learning, Papadakis Stamatios, Kalogiannakis Michail, Editor, Springer, pp.393-413, 2022

Strategies to Develop Emotional Intelligence in Early Childhood

in: The Science of Emotional Intelligence, Simon George Taukeni, Editor, IntechOpen, London, pp.57-69, 2021

Yaşamın İlk Yıllarına Yönelik Sosyal Beceri Programları

in: YAŞAMIN İLK YILLARINDA SOSYAL BECERİLER, Prof. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.389-418, 2021

Öğretmen Adayları için Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Akgün Abuzer; Gülmez Güngörmez, Hatice, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.129-151, 2021

Erken Çocukluk Eğitiminde Yer Alan Sosyal Beceriler

in: Erken Çocuklukta Sosyal Beceri Eğitimi, DURMUŞ ASLAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.221-240, 2020

Analyzing Parents’ Opinions of 36-72 Monthly Children’s Video Viewing Situations

in: Development and Education Studies, HATİCE BEKİR, VEDAT BAYRAKTAR, ŞERİFE NUR KARAÇELİK, Editor, Hiperyayın, pp.302-321, 2020

Okul Öncesi Çocukları için Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programları

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Duygusal Zeka, Prof. Dr. İlkay ULUTAŞ, Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.93-126, 2020