Araştırma Alanları

  • Biyoenformatik

  • Bilgisayar Öğrenimi