Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2016 Yüksek Lisans

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

 • 2005 - 2011 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANILI HASTALARIN SERUM LAKTAT DÜZEYİNİN GEBELİK PROGNOZU İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi