Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Postgraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 2017 - 2020 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2015 Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2011 Undergraduate Minor

  Selcuk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Selcuk University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu kapsamında yapılan uygulamaların değerlendirilmesi: İstanbul Kadıköy örneği

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  Other , Ankara Üniversitesi

 • 2016KAPSAYICI KAMU İSTİHDAM POLİTİKALARININ UYGULAMASINA YÖNELİK KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI EĞİTİM PROGRAMI

  Project Management , Ministry of Family and Social Policy

 • 2011AB- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ve AB UYUMU EĞİTİMİ

  Other , Selcuk University