Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sistrunk Prosedürü Sonrası Tiroglossal Kanal Kisti Nüksleri İçin Olası Risk Faktörleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, cilt.28, sa.3, ss.275-281, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Septoplastilerin SNOT-22’xxye Göre Değerlendirilmesi

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019