Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdiyopatik Spontan Beyin Omurilik Sıvısı Rinore: Endoskopik Onarım Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spontan BOS Rinore Tedavisinde Cerrahi Tecrübelerimiz

3. Kafa Tabanı Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018