Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Awareness About Colorectal Cancer, Prevention and Screening

European Journal Of Oncology Nursing, vol.16, no.1, pp.22, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Çoklu Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Türk Hemşireler Derneği Dergisi, vol.2, no.1, pp.105-116, 2021 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients

Istanbul Yeni Yuzyil Universitesi, Yeni Yuzyil Journal of Medical Sciences, vol.1, no.4, pp.52-60, 2020 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin COVID-19 Tanılı Hastaların Bakımında Alması Gereken İzolasyon Önlemleri

Yüksek İhtisasÜniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.48-52, 2020 (Other Refereed National Journals)

Analysis of YouTube Videos Published to Prevent Lymphedema After Mastectomy

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.2, no.2, pp.64-70, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Postoperative Nursing Care of The Patients With Right and Left Ventricular Assit Device

Journal of Cardiovascular Nursing, vol.6, no.1, pp.91-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelikte Klinik Karar Verme Süreçlerinde Örtük Bilginin (Tacit Knowledge) Yeri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Olgu Sunumu ile Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Cerrahi Hastasına Eğitim Vermek: Etkileyen Faktörler, Engeller ve Kolaylaştırıcılar

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Cerrahideki Teknolojik Gelişmelerin Hasta ve Çalışan Sağlığına Etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Sağlık Personelinde Aşılama

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

The Cognitive Changes Developed in Geriatric Patients Following Open Heart Surgery: A Delirium or A Post-Traumatıc Stress Disorder?

1. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care (TRACE Kongresi), 22 - 23 March 2018

Kalp nakli olan hastanın postoperatif dönemdeki hemşirelik bakımı: Olgu sunum

Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 13. Kongres, 30 October - 02 November 2014

LVAD ve RVAD Takılan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu.

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 16 - 20 April 2014