Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mandibula ramus bölgesinde lokalize kompleks odontoma: Cerrahi sonrası 1 yıllık takip

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.172-175, 2022 (Other Refereed National Journals)

Calcifying Odontogenic Cyst: Report of a Case

Ankara Diş Hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.59-64, 2021 (Other Refereed National Journals)

Calcifiying Odontogenic Cyst: Report of a Case

ADO Klinik Bilimler Degisi, vol.10, no.1, pp.59-64, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: VAKA RAPORU

ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ/ INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL CANCER, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.259

MYELOİD SARKOM ORAL BÖLGE METASTAZI: VAKA RAPORU

ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ/ INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL CANCER, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.183

ON YILLIK SÜREÇTE EPİTELYAL DİSPLAZİ TANISI ALMIŞ HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ

ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ/ INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL CANCER, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.101

ORAL KANSERDE TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA (TNF-Α)EKSPRESYONUNUN MOLEKÜLER SUBTİPLEME İLE İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI AĞIZ KANSERLERİ KONGRESİ/ INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL CANCER, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.96 Sustainable Development

ÇENELERIN BIZARRE PAROSTEAL OSTEOKONDROMATÖZ PROLIFERASYONU (NORA LEZYONU) 2 OLGU SUNUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, pp.75

SCHWANNOMALARA GENEL BAKIŞ 7 OLGU SUNUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, pp.74

ORAL KANSERIN KLINIKOPATOLOJIK ÖZELLIKLERININ MOLEKÜLER PROFILINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI

GAZI ÜNIVERSITESI DIŞ HEKIMLIĞI FAKÜLTESI 1.GENÇ AKADEMISYENLER KONGRESI, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, pp.34 Sustainable Development

ÇOK SAYIDA KOMPLEKS-KOMPOUND ODONTOMA: NADIR GÖRÜLEN VAKA SUNUMU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 February 2020, pp.143

POLYOSTOTIC FIBROUS DYSPLASIA INVOLVING MAXILLOFACIAL REGION

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL ANDMAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019