Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Üniversite Hastanesinin Kandida İlişkili Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, 19 Yıllık Değerlendirme

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi(KLİMİK). Antalya, Türkiye, 9-12 Mart 2022. P-075, Antalya, Turkey, 09 March 2022