Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examination of Turkish Teaching Textbooks for Foreigners in Terms of Summarization Teaching

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.1143-1159, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Structural And Educatıonal Prıncıples In Chıldren’s Lıterature Of Roald Dahl’s Named “Charlıe’s Chocolate Factory”

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.28, pp.101-121, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Review of 9th Grade Turkish Language and Literature Course Books in Terms of Summarization

3. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu Bilge Tonyukuk Anısına, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.473-485 Creative Commons License

Some Considerations Regarding Text Selection in Turkish Textbooks

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.50 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Akademik Yazma Öncesi Kaynak Tarama ve Okuma Listesi Oluşturma

in: Türk Dili 2, Şen Ülker, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.121-150, 2022